Đặt một câu hỏi

THÁP GIẢI NHIỆT PP CHỊU NHIỆT MAX 100 ĐỘ

img_1136


Số ký tự đã nhập: